Boken Samtal om Sveriges nation


sv   en  
 
Presentation
Sammanfattning
Köp och beställning
Nedladdning
Bibliografiska metadata
Kopiering och copyright

Presentation av boken och relaterat material

Boken

Boken "Samtal om Sveriges nation" publicerades av Volibri Förlag. den 15 september 2015. Den är författad av Erik Sandewall som är professor (emer.) vid Linköpings universitet.

En sammanfattning av boken finns under fliken 'Sammanfattning'.

Förkortad version

En kortare version av bokens innehåll har titeln "Koncept för en väl fungerande mångfald". Den är ännu (6 oktober) inte publicerad, men kan laddas ner från denna webbplats; se fliken "Nerladdning".

Webbplats för uppföljning och debatt

Utöver bokinformationen som ingår här finns det också en plats för uppföljning av innehållet i boken genom ytterligare faktamaterial, referenser och kommentarer, och med utrymme för debattartiklar om de ämnen som behandlas i boken. Denna uppföljning utgör en del av den publicerande webbplatsen Argument och fakta vilken även den ges ut av Volibri Förlag.